Astazi6
Ieri15
Aceasta saptamina211
Aceasta luna447
Total60748
Astazi6
Ieri15
Aceasta saptamina211
Aceasta luna447
Total60748
Regio UE Romania Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Beneficiar Fonduri UE
Eroare
  • Could not load feed: http://sisesti-maramures.webnode.ro/rss/%c5%9ftiri.xml

Articole

Reportaj de presă

Marime font

Decembrie 2014

 

Şurdeşti - pasărea măiastră a Ţării Chioarului

Proiect de promovare a identităţii istorice, culturale şi tradiţionale a satului Şurdeşti

 

Asociaţia Finteușu Mic, reprezentată de către Pop Paul Petrică, preşedinte asociației, manager proiect, a derulat şi implementat, în perioada 05.10.2011-la 04.01.2015, proiectul Şurdeşti - pasărea măiastră a Ţării Chioarului. Acesta este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului. Domeniul de intervenţie 5.3- „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 808.218,24 lei, valoarea eligibilă a proiectului: 697.101 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR+ bugetul naţional: 683.158,98 lei, co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 13.942,02 lei;

 

Obiectivul general al acestui proiect, stabilit prin planul de marketing, constă în promovarea identităţii istorice, culturale, tradiţionale şi a resurselor naturale specifice spaţiului satului Şurdeşti, precum şi a comunei Şişeşti, în scopul dezvoltării şi consolidării turismului în regiune şi creşterii atractivităţii acestei zone rurale ca destinaţie turistică. În vederea atingerii obiectivului general, recomandările planului de marketing constau în următoarele obiective specifice: valorificarea potenţialului turistic prin promovarea identităţii cultural religioasă – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, zonei Şurdeşti; promovarea pe plan naţional a produsului turistic Şurdeşti - pasărea măiastră a Ţării Chioarului, important loc de pelerinaj, un sat din inima mirificei Ţări a Chioarului, regiune etno-culturală aflata în partea centrala şi sudică a judeţului Maramureş; localitatea este situată într-o zonă depresionară de un rar pitoresc; facilitarea accesului publicului la informaţia turistică şi stimularea interesului în vederea creşterii numărului de vizitatori ai regiunii; stimularea parteneriatelor cu alte organizaţii publice şi private implicate în activităţi de promovare turistică; implicarea factorilor de decizie locali în procesul de dezvoltare a pieţei locale de turism. Proiectul este un demers strategic în vederea consolidării turismului ca ramură economică la nivelul unei zone rurale din România – satul Şurdeşti. Acesta nu priveşte produsul turistic specific în accepţiunea clasică a termenului - ansamblu de bunuri materiale şi servicii reunite într-o formă specifică – pachet de servicii, oferit spre vânzare consumatorului final, turistul. Astfel, prin implementarea acestui proiect, Asociaţia Finteușu Mic, îşi propune să promoveze resurse turistice, componente ale mediului natural şi antropic din satul Şurdeşti, care, prin calităţile şi specificul lor, sunt recunoscute şi valorificate prin turism. Dintre toate resursele satului, iese în evidenţă unul dintre valoroasele monumente bisericeşti şi de artă religioasă ale ţării, biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Şurdeşti, aşezată într-un cadru pitoresc. Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Şurdeşti constituie locul privilegiat al căutătorilor de linişte sufletească şi al iubitorilor de frumos. Necesitatea implementării acestui proiect se fundamentează prin faptul că misiunea Asociaţiei Finteușu Mic este să trezească în sufletele românilor sentimentele şi virtuţiile creştine, prin păstrarea contactului frecvent cu biserica. În acest sens, judeţul Maramureş, este un centru ecumenic de mare valoare, necesitatea promovării obiectelor de cult din judeţ devenind sprijin atât pentru dezvoltarea turismului religios al zonei cât şi pentru dezvoltarea turismului judeţean, regional şi naţional.

 

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului

În vederea informării şi promovării potenţialului turistic al zonei, au fost realizate următoarele materiale de promovare: 12.000 ghiduri turistice despre zona descrisă în proiect, 12.000 pliante-hartă de prezentare a evenimentului turistic, album foto tipărit în 2.000 de exemplare, 3.000 de afişe, 3.000 de mape prezentare, 4.500 cărţi poştale, 6 bannere, 3.000 calendare de birou, 6.000 calendare de buzunar, 4.500 semne de carte, şi un film documentar despre evenimentul turistic, zona Şişeşti şi biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Şurdeşti, multiplicat pe suport DVD, în 3.000 de copii. Filmul se doreşte a fi de mare valoare cultural-religioasă, istorică şi artistică, punând accent pe tradiţie, în deplină armonie cu natura. Realizarea acestor materiale de promovare a presupus activităţi de documentare ştiinţifică, design, tehnoredactare, tipărire, realizare de fotografii şi prelucrare foto. Ghidul turistic , despre Ţara Chioaruluii, zona Şişeşti şi biserica de lemn Sfinții Arhangheli din Şurdeşti, a fost realizat ca o trecere prin istoria şi legendele anumitor obiective de patrimoniu istoric, cultural sau natural din această zonă. Pliantul-hartă a reprezentat un instrument util pentru turişti pentru a se localiza corect în spaţiu şi pentru a identifica uşor obiectivele turistice reprezentative. Albumul foto de 100 pagini reprezintă o carte de vizită a specificului religios din zona Şişeşti, cu evidenţirea celor 2 biserici din patrimoniul UNESCO, respectiv biserica Şurdeşti şi biserica Polopiş, prezentând în imagini esenţa proiectului. Aceste materiale au fost editate şi tipărite în fiecare an de proiect, fiind distribuite la o parte din comunele din zonă, la asociaţiile de profil din judeţ şi ţară, la patronatele de turism şi birourile de informare turistică. De asemenea a fost realizat şi un portal de informaţii turistice, care poate fi accesat online prin adresa: www.surdestiturism.ro.. Acesta reprezintă un instrument eficient de promovare care va pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii diverse, actualizate periodic, referitoare la potenţialul turistic al zonei descrise în proiect. Mai trebuie amintit şi organizarea evenimentului „Dans la șură în Chioar, care s-a concretizat prin derularea unei serii de manifestări cultural – artistice şi anume revigorarea jocului tradiţional la şură, care a fost organizat anual, în cei trei ani de implementare a proiectului, în satul Şurdeşti, în apropierea bisericii de lemn Sfinții Arhangheli din Şurdeşti. Acest eveniment se va organiza şi anul viitor, dorindu-se transformarea lui într-un eveniment turistic de tradiţie. O altă modalitate de promovare a produsului turistic descris în acest proiect, se constituie din 8 participări la cele mai importante manifestări de profil, de anvergură naţională, de exemplu: Târgul Naţional de Turism organizat la Bucureşti (care se desfăşoară anual, primăvara şi toamna) şi regională, respectiv Transylvania Tourism Fair (care se desfăşoară anual, primăvara), etc.

Impactul implementării proiectului asupra zonei se reflecta prin creșterea numărului de turiști din regiune, precum și prin apariția de noi pensiuni, implicit și creerea de noi locuri de muncă. Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 ani

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Vizualizare

Imagine de fundal

Culoare titlu

:

Culoare continut

: